HomeBuonmathuot

Cổng thông tin Buonmathuot

HomeBuonmathuot

Cổng thông tin Buonmathuot

Buôn Ma Thuột phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc

ĐẢNG BỘ TĨNH ĐÀKINÔNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HUYỆN ...

cujut.daknong.gov.vn/.../Nghi_quyet_so_06_NQ_HU.pdf

phía Bắc giáp huyện Buôn Đôn, phía Đông bắc giáp với thành phố Buôn Ma. Thuột, phía Đông Nam giáp huyện Krông Nô, phía Nam giáp huyện Đăk Mil và ... qui hoạch chi tiết khu trung tâm xã Nam Dong theo huởng phát triển đô thị. ...tục xây dựng đề án cụ thể xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn 2012- 2015.

Buôn Ma Thuột hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, đậm đà bản ...

thpt-buonmathuot-daklak.edu.vn/...buon-ma-thuot/215-buon-ma-thut-hng-ti -mt-o-th-vn-minh-hin-i-m-a-bn-sc-vn-hoa-tay-nguyen.html?...

25 Tháng Chín 2012 ...Với tốc độ phát triển nhanh chóng, từ một đô thị loại IV năm 1975, đến ...tăng lên 32,11% năm 2005 và 45,4% năm 2010; dịch vụ có tỷ trọng là 38 ....phát triển thêm các khu đô thị mới như: Khu đô thị phía Đông Bắc; khu đô...

Năm 2025, dự báo dân số Buôn Ma Thuật là 550.000 người - Quy ...

beta.ndh.vn/nam-2025-du-bao-dan-so-buon-ma-thuat-la-550-000-nguoi- 2014021401224644p148c163.news

14 Tháng 2 2014 ...Theo quy hoạch, Buôn Ma Thuột sẽ phát triển 4 khu đô thị mới gắn với các chức năng chuyên ngành gồm: Đô thị mới phía Đông Bắc; đô thị...

26/2016/QĐ-UBND

vbpl.vn/daklak/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105786

12 Tháng Sáu 2016 ...Phía Đông giáp: Tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa; ...a) Đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên: Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; ...phía Bắc của tỉnh; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và du lịch ....4. Mạng lưới dịch vụ du lịch: Phát triển tỉnh Đắk Lắk thành các khu du lịch tầm cỡ...

1.500 tỷ đồng đầu tư đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột | Thời ...

thoibaotaichinhvietnam.vn/.../1500-ty-dong-dau-tu-duong-tranh-phia-dong- buon-ma-thuot-33702.aspx

18 Tháng Bảy 2016 ...1.500 tỷ đồng đầu tư đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột ...Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua khu vực Tây Nguyên mới đưa ...trường trong nội đô (thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ) ảnh ... Đắk Lắk triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn...

14.37. NQ De an phat trien KTXH thanh do tri trung tam vung.doc

https://daklak.gov.vn/.../3058-14.37._NQ_De_an_phat_trien_KTXH_thanh_ do_tri_trung_tam_vung.doc?...

Về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. thành đô thị trung tâm .... 50.000 tỷ đồng. + Xây dựng mới từ 3- 4 khu đô thị mới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath...

13 Tháng 2 2014 ...Căn cút` Nghị số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của ...Phê duyệt Điều chính Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến ... chính đô thị chủ yếu phát triễn dọc theo hướng Đông Bắc và Tây Nam. Cấu .... cấp vùng và quốc tế tại khu đô thị mới phía Tây - Nam thành phô thuộc.

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến 2025 ...

bizlive.vn/.../dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho-buon-ma-thuot-den- 2025-92203.html

14 Tháng 2 2014 ...Thành phố tập trung phát triển 4 khu đô thị mới, bao gồm: đô thị mới phía Đông Bắc (488ha), đô thị sân bay (82ha), đô thị văn hóa – thương...

Website Văn phòng Chính phủ | Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành ...

vpcp.chinhphu.vn/Home/Xay...Buon-Ma-Thuot.../13261.vgp

14 Tháng 2 2014 ...Về định hướng phát triển thành phố đến năm 2025, đô thị Buôn Ma Thuột ...Bên cạnh đó, sẽ phát triển 4 khu đô thị mới gắn với các chức năng chuyên ngành gồm: Đô thị mới phía Đông Bắc; đô thị sân bay; đô thị văn hóa...

Page 1 Uỷ BAN NHÂN DÂN CONG HOẢ XẢ HQI CHỦ NGHĩA VIET ...

https://daklak.gov.vn/documents/.../5923-951-Q_-UBND.pdf?...1.0

Khu đô thị Bắc Tân Lợi, thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk. ...Hình thành khu đô thị mới đáp ứng được yêu cầu mở rộng và phát triển đô thị. ...xanh phía Đông Nam, cụm công nghiệp thành phố. 4. Dự báo quy mô dân số: Khoảng 20.000...

TỈNH ĐẮK LẮK

ipc.daklakdpi.gov.vn/.../ Dak%20Lak%20%20Catalogue%20TV%202017%2036tr%20updat...

Ma Thuột 18 km về hướng Đông Bắc. Ranh giới được xác định như sau: + Phía Đông ...+ Phía Nam giáp thành phố Buôn Ma Thuột;. + Phía Bắc ...4. Vốn đầu tư dự kiến: 500 tỷ đồng. 5. Thời gian hoạt động dự án: 50 năm. 6. Tiến độ thực ...... Hình thành khu đô thị mới đáp ứng được nhu cầu mở rộng và phát triển đô thị.

Quy hoạch chung TP.Buôn Ma Thuột đến 2025

business.gov.vn/.../quy-hoạch-chung-tp-buôn-ma-thuột-đến-2025.aspx

Phát triển 04 khu đô thị mới gắn với các chức năng chuyên ngành, bao gồm: 1. Đô thị mới phía Đông Bắc: Quy mô khoảng 488 ha. Hình thức kiến trúc hiện đại...

Diện mạo Buôn Ma Thuột đến năm 2025 - Báo Đắk Lắk điện tử

baodaklak.vn/.../ky-niem-39-nam-chien-thang-buon-ma-thuot-10-3-1975-10 -3-2014-dien-mao-buon-ma-thuot-den-nam-2025-2298862/

10 Tháng Ba 2014 ...Về các khu đô thị mới sẽ phát triển thêm 4 khu gắn với các chức năng chuyên ngành, đó là: đô thị mới phía Đông Bắc có hình thức kiến trúc...

Quy hoạch đô thị - portal buôn ma thuột

buonmathuot.daklak.gov.vn/quy-hoach-do-thi

Thành phố Buôn Ma Thuột quyết tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị hiện ... Trong đó, sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc; đô thị sân bay, đô thị...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

https://www.daklak.gov.vn/.../3063-13.36._NQ_Quy_hoach_BMT_2025.doc ?...

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê ...Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển trong tương lai, đồ án quy hoạch chung đặt ...Chiến lược 1: Buôn Ma Thuột trở thành một đô thị quy tụ các đầu mối giao thông và các ...Khu đô thị mới phía Đông Bắc: Quy mô khoảng 600ha.

Đắk Lắk: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột ...

https://cafeland.vn/.../dak-lak-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho-buon- ma-thuot-43715.html

14 Tháng 2 2014 ...Phát triển 4 khu đô thị mới với tổng diện tích 1.077 ha gắn với các chức năng ... Đô thị mới phía Đông Bắc: Quy mô khoảng 488 ha, có hình thức kiến ...Thành phố Buôn Ma Thuột có phía Bắc giáp huyện Cư M'gar, phía Nam...

Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên ...

vtv.vn/.../xay-dung-buon-ma-thuot-thanh-do-thi-trung-tam-vung-tay- nguyen-20160309161541556.htm

9 Tháng Ba 2016 ...Một góc thành phố Buôn Ma Thuột (Ảnh: Chính phủ) ...Trong đó, sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc; đô thị sân bay, đô thị văn hóa...

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2014 Quy hoạch chung Buôn Ma ...

https://thuvienphapluat.vn/.../Quyet-dinh-249-QD-TTg-nam-2014-Quy- hoach-chung-Buon-Ma-Thuot-Dak-Lak-den-2025-221011.aspx

13 Tháng 2 2014 ...Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính ... Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ...Điều chỉnh đô thị chủ yếu phát triển dọc theo hướng Đông Bắc và Tây Nam. ....Trung tâm tài chính được bố trí tại khu đô thị mới phía Đông - Bắc. Đây sẽ...

Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị thành phố Buôn Ma Thuột ...

baocongthuong.com.vn/quy-hoach-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-thanh-pho -buon-ma-thuot-87926.html

4 Tháng Sáu 2017 ...Buôn Ma Thuột, Hội Quy Hoạch Phát Triển đô Thị Việt Nam Và UBND ...Trong đó, sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc; đô thị sân bay,...

Buôn Ma Thuột sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc

bnews.vn/buon-ma-thuot-se-phat-trien-4-khu-do.../46825.html

3 Tháng Sáu 2017 ...Đến năm 2025, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn duy trì 13 phường, 8 xã và sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc, đô thị sân bay, đô thị...

Thông tin liên quan


Thông tin trang web

Giới thiệu và Thông tin liên hệ