HomeBuonmathuot

Cổng thông tin Buonmathuot

HomeBuonmathuot

Cổng thông tin Buonmathuot

Đắk Lắk kiểm điểm các vụ thác gỗ trái phép

Thủ tướng giao UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm trách nhiệm vì làm ...

www.baomoi.com/thu-tuong-giao...lak.../23772632.epi

1 ngày trước ...Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm trách nhiệm, cá nhân tập thể vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép...

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk

lambao.com.vn/kiem-diem-tap-the-ca-nhan-vu-khai-thac-go-trai-phep-tai- dak-lak-n7542.html

1 ngày trước ...Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo việc kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk trong thời gian vừa qua.

Kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan tới các vụ khai thác gỗ trái phép

cand.com.vn/.../Kiem-diem-ca-nhan-tap-the-lien-quan-toi-cac-vu-khai-thac- go-trai-phep-o-Dak-Lak-464700/

12 giờ trước ...Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các chủ rừng, UBND huyện Ea Súp, Hạt kiểm lâm Ea Súp, UBND 4 xã tổ chức...

Kiểm điểm trách nhiệm vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk ...

https://baotintuc.vn/.../kiem-diem-trach-nhiem-ca-nhan-tap-the-vu-khai-thac- go-trai-phep-tai-dak-lak-20171031172841643.htm

2 ngày trước ...Thủ tướng Chính phủ đã giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các chủ rừng, UBND huyện Ea Súp, Hạt kiểm lâm Ea Súp tổ chức kiểm...

Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk kiểm điểm các vụ phá rừng | An ninh ...

plo.vn/.../thu-tuong-yeu-cau-dak-lak-kiem-diem-cac-vu-pha-rung-736861. html

1 ngày trước ...Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép...

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk

vpcp.chinhphu.vn/Home/Kiem-diem-tap...Lak/.../22682.vgp

2 ngày trước ...(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân,...

Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk kiểm điểm các vụ thác gỗ trái phép - Zing

https://www.baomoi.com/thu-tuong...lak.../23772132.epi

2 ngày trước ...Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép...

Kiểm điểm tập thể, cá nhân trong vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk

vtv.vn/.../kiem-diem-tap-the-ca-nhan-trong-vu-khai-thac-go-trai-phep-tai- dak-lak-20171031182403638.htm

2 ngày trước ...VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các...

Vụ khai thác gỗ trái phép tại Đắk Lắk: Kiểm điểm trách nhiệm cá ...

https://www.baomoi.com/vu-khai...lak.../23770547.epi

2 ngày trước ...Thủ tướng Chính phủ đã giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm...

Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk kiểm điểm các vụ thác gỗ trái phép ...

https://news.zing.vn/thu-tuong-yeu-cau-dak-lak-kiem-diem-cac-vu-thac-go- trai-phep-post791979.html

2 ngày trước ...Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép...

Thông tin liên quan


Thông tin trang web

Giới thiệu và Thông tin liên hệ