Old Ver

(Phiên bản cũ 2005-2012)

[↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗][↗]

Giống mới cải tạo vườn cà phê già cỗi

Công Luận, Nhân Dân - 13/09/2011, 18:46

Giống mới cải tạo vườn cà phê già cỗi Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Đác Lắc cho biết vừa được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh công nhận vườn cây đầu dòng sản xuất chồi giống cà phê chất lượng cao. Theo đó, hai dòng cà phê được công nhận là VCĐD.CAPHE TR4.41.07 và VCĐD.CAPHE TR5.41.07.

Read more...

BuonMaThuot.VN >Thị trường Cà phê